Cây Gòn

ban cay gon lam tru tieu

Bán cây gòn là trụ tiêu (Trụ tiêu sống) hợp kinh tế

Viện Cây trồng chúng tôi hiện nay còn chuyên cung cấp thêm cây gòn dùng để làm trụ tiêu sống trồng tiêu đã được trồng một năm tuổi với chiều cao từ 2 đến...
so dien thoai vien eakmat