Ngoài Lề

cai tao dat

Cách điều chỉnh độ pH cho đất canh tác

Như bà con nông dân đã biết thì mỗi loại cây trồng thích ứng hoặc phát triển tốt hơn đối với mỗi loại thổ nhưỡng khác nhau đặc biệt là độ pH của đất...
so dien thoai vien eakmat