Những thắc mắc về giống đàn hương trắng

Quy trình trồng cây đàn hương như thế nào để đạt chuẩn. Trồng như thế nào mới chính xác.

Đàn hương là một giống cây bàng ký sinh không thể tồn tại độc lập. Vì thế khi quyết định chọn đàn hương. Bà con phải suy nghĩ nên chọn cây nào trong vườn làm cây thân chủ cho cây đàn hương.

Những thắc mắc về giống đàn hương trắng

Những mô hình trồng cây đàn hương đang được áp dụng

+ Trồng cây đàn hương xen canh với những loại cây ăn quả:

Bà con có thể trồng xen canh cây đàn hương với cây sầu riêng, cây bơ, cây bưởi, cây cam….

+ Trồng cây đàn hương xen canh với các loại cây công nghiệp:

Ngoài trồng xen canh với những cây ăn quả: Bà con cũng có thể trồng xen canh trong vườn cà phê, vườn điều, vườn tiêu trụ sống ….

+ Trồng cây đàn hương xen canh với cây Lâm Nghiệp

Ngoài hai mô hình trên bà con cũng có thể trồng xen canh với những cây Lâm Nghiệp có cùng giá trị, có khoảng thời gian thu hoạch tương đồng. Ví dụ như cây cẩm lai cây trắc, cây xà cừ, cây dổi..

Việc trồng cây đàn hương không hề khó khăn. Điều quan trọng nhất là bà con luôn để ý đến sức khỏe cây thân chủ để tránh trường hợp cây thân chủ có vấn đề về sâu bệnh.

Những thắc mắc về giống đàn hương trắng

Chúng tôi khuyến khích bà con nên phòng bệnh hơn trị bệnh. để sức khỏe cây đàn hương về được trực tốt nhất.