Nuôi dê bao nhiêu lâu thì bán được? Chăn nuôi kết hợp trồng trọt.

Nuôi dê bao nhiêu lâu thì bán được? Chăn nuôi kết hợp trồng trọt.

Nuôi dê thì mất bao nhiêu thời gian thì xuất chuồng được. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi dê kết hợp trồng trọt để anh chị có thêm nguồn thu nhập mới. Thích hợp với những trang trại trồng sầu riêng. Khi đặt chăn vào chăn nuôi thì vấn đề mà ai cũng nghĩ đến […]

Đọc thêm