Hormon thực vật, những chất điều hoà sinh trường trong cây

Hiện nay, có hơn 50 loại hormone thực vật được xác định, chia thành 5 nhóm chính:

Hormon thực vật, những chất điều hoà sinh trường trong cây

1. Auxin:

 • Kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào.
 • Tham gia vào hướng động, ứng động.
 • Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ phụ, kích thích phát triển chồi đỉnh và ức chế sự sinh trưởng của chồi bên.

2. Gibberellin:

 • Kích thích sinh trưởng thân, cành, lá, quả.
 • Kích thích nảy mầm hạt, phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ của hạt.
 • Kích thích ra hoa, đậu quả.

3. Cytokinin:

 • Kích thích phân chia tế bào, tạo mô sẹo, ra rễ.
 • Kích thích sinh trưởng chồi bên, ức chế sự sinh trưởng của chồi đỉnh.
 • Làm chậm quá trình lão hóa.

4. Abscisic acid (ABA):

 • Gây ức chế sinh trưởng, thúc đẩy quá trình lão hóa.
 • Kích thích ngủ nghỉ của hạt và chồi.
 • Giúp cây chịu hạn, chịu mặn.

5. Ethylene:

 • Kích thích chín quả.
 • Kích thích rụng lá, rụng quả.
 • Kích thích ra hoa ở một số loại cây.

Ngoài 5 nhóm chính trên, còn có một số hormone thực vật khác như:

 • Acid jasmonic (JA): Kích thích sản sinh hợp chất chống sâu bệnh.
 • Brassinosteroid (BR): Kích thích sinh trưởng, ức chế quá trình lão hóa.
 • Polyamines: Kích thích phân chia tế bào, tăng trưởng rễ.

Số lượng hormone thực vật được xác định có thể thay đổi theo thời gian khi các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và khám phá.

Lưu ý:

 • Tác động của hormone thực vật phụ thuộc vào nồng độ, thời điểm và vị trí tác động.
 • Hormone thực vật có thể tương tác lẫn nhau, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hoặc đối kháng.
 • Việc sử dụng hormone thực vật trong nông nghiệp cần được thực hiện một cách cẩn thận, tuân theo hướng dẫn của các chuyên gia.

Tác dụng của các hormone thực vật với cây sầu riêng

Hormon thực vật, những chất điều hoà sinh trường trong cây

1. Auxin:

 • Kích thích ra rễ, giúp cây sầu riêng phát triển bộ rễ khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Kích thích sinh trưởng thân, cành, lá, giúp cây phát triển tán rộng, tạo điều kiện cho quang hợp tốt hơn.
 • Tham gia vào quá trình hướng động, giúp cây sầu riêng hướng về phía có ánh sáng.
 • Kích thích ra hoa, đậu quả, giúp tăng năng suất cây trồng.

2. Gibberellin:

 • Kích thích sinh trưởng thân, cành, lá, giúp cây sầu riêng phát triển mạnh mẽ.
 • Kích thích nảy mầm hạt, giúp cây sầu riêng gieo hạt nảy mầm nhanh và khỏe mạnh.
 • Kích thích ra hoa, đậu quả, giúp tăng năng suất cây trồng.
 • Kích thích quả to nhanh, giúp tăng kích thước quả sầu riêng.

3. Cytokinin:

 • Kích thích phân chia tế bào, giúp cây sầu riêng phát triển mô sẹo, ra rễ.
 • Kích thích sinh trưởng chồi bên, giúp cây sầu riêng phát triển tán rộng.
 • Ức chế sự sinh trưởng của chồi đỉnh, giúp cây sầu riêng tập trung dinh dưỡng nuôi quả.
 • Làm chậm quá trình lão hóa, giúp cây sầu riêng sống lâu hơn.

4. Abscisic acid (ABA):

 • Gây ức chế sinh trưởng, giúp cây sầu riêng chịu hạn tốt hơn.
 • Kích thích ngủ nghỉ của hạt, giúp cây sầu riêng bảo quản hạt tốt hơn.
 • Kích thích rụng lá, giúp cây sầu riêng tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

5. Ethylene:

 • Kích thích chín quả, giúp quả sầu riêng chín nhanh và đều hơn.
 • Kích thích rụng lá, giúp cây sầu riêng tập trung dinh dưỡng nuôi quả.
 • Kích thích ra hoa ở một số loại cây, tuy nhiên sầu riêng không thuộc nhóm này.

Lưu ý:

 • Tác động của hormone thực vật phụ thuộc vào nồng độ, thời điểm và vị trí tác động.
 • Hormone thực vật có thể tương tác lẫn nhau, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hoặc đối kháng.
 • Việc sử dụng hormone thực vật trong nông nghiệp cần được thực hiện một cách cẩn thận, tuân theo hướng dẫn của các chuyên gia.

Ngoài ra, còn có một số hormone thực vật khác cũng có tác dụng với cây sầu riêng như:

 • Acid jasmonic (JA): Kích thích sản sinh hợp chất chống sâu bệnh, giúp cây sầu riêng chống chịu sâu bệnh tốt hơn.
 • Brassinosteroid (BR): Kích thích sinh trưởng, ức chế quá trình lão hóa, giúp cây sầu riêng phát triển mạnh mẽ và sống lâu hơn.
 • Polyamines: Kích thích phân chia tế bào, tăng trưởng rễ, giúp cây sầu riêng phát triển bộ rễ khỏe mạnh.

Việc sử dụng hormone thực vật hợp lý có thể giúp cây sầu riêng phát triển tốt hơn, tăng năng suất và chất lượng quả.

Bảng thống kê tác dụng của hormone thực vật trên cây sầu riêng

STTTên hormoneTác dụngGhi chú
1Auxin
Kích thích ra rễ, sinh trưởng thân, cành, lá, hướng động, ra hoa, đậu quả
Tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, phát triển tán rộng, quang hợp tốt hơn, tăng năng suất
2GibberellinKích thích sinh trưởng thân, cành, lá, nảy mầm hạt, ra hoa, đậu quả, quả to nhanhGiúp cây phát triển mạnh mẽ, nảy mầm nhanh, tăng năng suất, kích thước quả lớn
3Cytokinin
Kích thích phân chia tế bào, ra rễ, sinh trưởng chồi bên, ức chế chồi đỉnh, làm chậm lão hóa
Giúp cây phát triển mô sẹo, ra rễ, tán rộng, tập trung dinh dưỡng nuôi quả, sống lâu hơn
4Abscisic acid (ABA)Gây ức chế sinh trưởng, chịu hạn, ngủ nghỉ của hạt, rụng láGiúp cây chịu hạn tốt hơn, bảo quản hạt tốt hơn, tập trung dinh dưỡng nuôi quả
5EthyleneKích thích chín quả, rụng láGiúp quả chín nhanh, đều, tập trung dinh dưỡng nuôi quả

Ngoài ra, còn có một số hormone thực vật khác cũng có tác dụng với cây sầu riêng như:

 • Acid jasmonic (JA): Kích thích sản sinh hợp chất chống sâu bệnh.
 • Brassinosteroid (BR): Kích thích sinh trưởng, ức chế quá trình lão hóa.
 • Polyamines: Kích thích phân chia tế bào, tăng trưởng rễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *