Bán giống gỗ tếch (Giá tỵ) trồng rừng giá trị cao

Bán giống gỗ tếch (Giá tỵ) trồng rừng giá trị cao

Cây tếch được biết đến là một trong những giống cây lâm nghiệp có giá trị. Cây tếch được triển khai cho những dự án nhà nước, những khu rừng trọng điểm của quốc gia. Cây tếch cũng giống như những cây trồng rừng khác tại Việt Nam như: cây dổi, cây đàn hương, cây […]

Đọc thêm